Responsive image
Responsive image

ABOUT US          เคยสงสัยไหม ว่าทำไมเราถึงต้องทนใช้รถเมล์สุดโทรม พวยพุ่งควันดำที่ไม่ปลอดภัย ต่อทั้งผู้โดยสารและสภาพแวดล้อม? ทำไมเบี้ยผู้สูงอายุถึงอยู่ที่ 600 บาทต่อเดือน ทั้งที่ทุกคนรู้ว่า ไม่มีทางที่ใครจะมีชีวิตอยู่ด้วยเงินเท่านี้ได้? ทำไมนโยบายรัฐสวัสดิการต่างๆจึงทำเหมือนแค่การสงเคราะห์พวกเรา มากกว่าเป็นหน้าที่รับผิดชอบของภาครัฐที่พึงกระทำเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน?

          ปรากฎการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นเนื่องจากรัฐบาลไม่มีงบประมาณจริงหรือไม่ หากไม่ใช่เช่นนั้นแล้ว เป็นเพราะเหตุใดประเทศไทยจึงไม่มีนโยบายรัฐสวัสดิการที่ดูแลคนไทยทุกคน ได้อย่าง ทั่วถึง ถ้วนหน้า เท่าเทียม และถ้าหากเราต้องการเรียกร้อง ทวงคืนให้รัฐสวัสดิการเกิดขึ้นจะต้องทำอย่างไร

          วันนี้ SYSI หรือ สมาคมคนรุ่นใหม่กับนวัตกรรมทางสังคม ร่วมมือกับ Welfare Watch Network หรือ เครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการ ภายใต้การสนับสนุนของสหภาพยุโรป (EU) ชวนคนรุ่นใหม่ทั่วประเทศลุกขึ้นมาค้นหาคำตอบและแสดงพลังอย่างสร้างสรรค์เพื่อทวงคืนสิทธิ์ สิทธิ์ที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่ประชาชนทุกคนควรจะได้รับ ผ่านแคมเปญ “YouthWel ทวงคืนคุณภาพชีวิตที่ดี”

          โครงการนี้เริ่มต้นด้วย กิจกรรมลับคมไอเดียอย่าง YouthWel Hackathon ที่จะชวนคนรุ่นใหม่ที่สนใจปัญหารัฐสวัสดิการในประเทศไทย 11 ด้าน ได้แก่ การศึกษา, สุขภาวะทางเพศ, คมนาคม, หลักประกันสุขภาพ, ที่อยู่อาศัย, พื้นที่สาธารณะ, สวัสดิการเด็กเล็ก, บำนาญผู้สูงอายุ, ประกันรายได้ขั้นพื้นฐาน, ที่ดินทำกินเกษตร, การจัดการในภาวะวิกฤตโรคระบาด มาสร้างสรรค์แคมเปญสุด creative ให้ปังและดังไปทั่วประเทศ พร้อมกับได้รับการสนับสนุนความรู้และคำแนะนำจากนักพัฒนาสังคม นักวิชาการ และนักการเมืองที่มีประสบการณ์ด้านระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและบำนาญแห่งชาติ ที่ผลักดันนโยบายรัฐสวัสดิการแถวหน้าของเมืองไทย

          ปิดท้ายปลายปี 2564 ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย ไม่แบ่งแยก สำหรับทุกคน ที่จะเกิดขึ้นทั่วประเทศ เป็นเวลา 6 วันต่อเนื่องในงาน Connect Fest ปี 2: Social Movement Week for All จากเครือข่ายภาคประชาสังคมทั่วประเทศ ที่จะร่วมมือกันมาแสดงพลังในประเด็นที่แตกต่างและหลากหลาย ทั้งเรื่อง ความงามของความแตกต่างหลากหลาย (Beauty of Diversity), ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Global Caring), การศึกษา (Education), นวัตกรรมสังคม (Social Innovation), รัฐสวัสดิการ (Social Welfare), ประชาธิปไตยทางตรง (Direct Democracy) และยังมีการจัดแสดงแคมเปญ จากน้อง ๆ ในกิจกรรม YouthWel Hackathon และ โครงการเครือข่ายนวัตกรรมคนรุ่นใหม่ อีกด้วย

          เราขอเชิญชวนคนรุ่นใหม่ หรือพลเมืองไทยไม่จำกัดอายุ ผู้มีหัวใจรักประชาธิปไตย เชื่อมั่นในศักยภาพคนรุ่นใหม่และพลังสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม เห็นความงดงามในความแตกต่างหลากหลาย และอยากขับเคลื่อนสังคมในลักษณะเครือข่าย เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับเราผ่านการมีส่วนร่วมในรูปแบบต่างๆ

...เพราะคุณภาพชีวิตที่ดีคืออนาคตของพวกเรา ถ้าเราไม่ทำใครจะทำ ที่สำคัญควรเริ่มต้นไปด้วยกันเดี๋ยวนี้เลย...

#ทวงคืนคุณภาพชีวิตที่ดี #รัฐสวัสดิการ #YouthWel
รายละเอียดเพิ่มเติม Facebook Page : SYSI